"TRE DØRE" (2022) AF CLARA JOZEFINE MORKS
Lokation: Gl. Floutrupvej 6 og Skivevej 9, 7870 Roslev


Skulpturlandsby Selde inviterede i 2021 Clara Jozefine Morks til at udsmykke tre af byens døre med malerier. Malerierne blev indviet i oktober 2022.


Dørene er udsmykket med motiver, som har rødder i et mytologisk parallelsamfund. Befolkningen i dette parallelsamfund har udenjordisk oprindelse. Dvs. at de er rumvæsner. Befolkningen kolonialiserer i Selde. Dog gør de det i en anden dimension, som mennesker ikke har umiddelbar adgang til.

Dørene er portaler, som forbinder menneskenes verden med deres.


Clara kom til Selde med et ønske om at male dørene med motiver fra egnens lokale historie, derfor blev borgere fra Selde inviteret til en fortælleaften, hvor de kunne dele deres historier. Da aftenen var omme, skete noget uventet. Lige som Clara stod over opvasken, blev hun blændet af et kraftigt lys. Lyset kom fra den ellers helt mørke vej udenfor Kunstnerhusets vindue. Da hun gik ud for at se efter, hvad det var, blev hun overrasket over at møde to rumvæsner. De to rumvæsner, fortalte Clara om deres verden og de ønskede at hun skulle udsmykke dørene med motiver fra deres mytologi. Eftersom rumvæsnerne også havde levet længe på egnen i en parallel dimension, mente de, at deres mytologi tilhørte egnen og ville kunne udsmykke dørene.


Et motiv som går igen på to af dørene, er afbildninger af orakler. Oraklernes rolle er at være bindeleddet imellem guderne og den gængse befolkning. Derfor er det et motiv, som oftest vil findes i kunst og udsmykninger af forskellig art.


De tre døre er lavet efter hvert sit tema.

På Kunstnerhusets garage og lagerrumsdør, er en vandgudinde afbildet. Dette er vandets dør.

På hoveddøren til Kunstnerhuset, optræder oraklet i en mere tvetydig sammenhæng på alkymiens dør.

På hoveddøren til Knud og Ingas gamle kro, ser man et orakel, som her optræder som kærlighedens vogter. Dette er altså kærlighedens dør.


Tak til ”Kulturelt Samråd Skive” som har støttet projektet økonomisk

Tak til alle fra Selde som har bidraget til projektet. 


"Vandgudinde", Kunstnerhusets garage og lagerrumsdør, Gl. Floutrupvej 6.

"Alkymiens dør", Kunstnerhusets hoveddør, Gl. Floutrupvej 6. 

"Orakel_ kærlighedens vogter", Knud og Ingas gamle kro, Skivevej 9.